Verseon DMS-systeem

Prijs:
€ 500 (per gebruiker)
Prijsmodel volgens leverancier: " Prijsmodel is afhankelijk van aantal gebruikers, keuze van onderdelen, uren ondersteuning, uren opleidingen, etc."
Versie:
1.7
Bijgewerkt:
10-11-2008
Beoordeling:
<0 id="post-ratings-4648" class="post-ratings" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-nonce="b139418eac">aardigredelijkneutraalgoeduitstekend (83 votes, average: 2.76 out of 5)
<0 id="post-ratings-4648-loading" class="post-ratings-loading">Loading ... Loading ...
 
 
 
 

Een document management systeem dat organisatiebreed inzetbaar is én zich volledig aanpast aan de wensen en behoeften van de gebruiker of de afdeling. Vanuit die gedachte is het revolutionaire systeem Verseon ontwikkeld. Revolutionair omdat Verseon een modelgebaseerd systeem is. Revolutionair óók, omdat Verseon de documenten beheert in relatie tot de andere relevante objecten en subjecten binnen uw organisatie, zoals klanten, burgers, orders, projecten, producten en medewerkers. Daardoor kunt u het systeem inrichten zoals u en uw medewerkers dat willen. Verseon is er voor uw mensen. En niet andersom.

One-to-one document management

Als document management systeem beheert Verseon documentobjecten. Als kennissysteem plaatst het deze documenten in hun context (project, product, klant, burger, vergunning, etc. ). Een project- of zaakdossier is daardoor al snel vormgegeven. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het klantdossier! Hoewel het document slechts één keer aanwezig is binnen het systeem, kunnen de dossiers gemeenschappelijke documenten bevatten. Dat noemen we ‘views’ op de documentenbank en biedt u flexibele en dynamische dossiervorming die recht doet aan de wensen van de afzonderlijke afdelingen of medewerkers. Daarom ook ons adagium: one-to-one document management!

Verseon als Document Management Systeem

Verseon beschikt uiteraard over de basisfuncties scanning, import en capturing, registreren, dossier- en zaakvorming, uitgebreide zoekmogelijkheden, e-mailintegratie en -registratie, huisstijlintegratie en sjablonenbeheer, check in/out, versiebeheer, autorisatie en managementinformatie. Tevens bevat Verseon uitgebreide workflowmogelijkheden om uw processen te ondersteunen. Bovendien is het een open applicatie, die de relevante internationale standaarden (onder meer XML/SOAP) ondersteunt voor koppelingen met andere applicaties of systemen. Kenmerken waardoor ook geavanceerde mid-office-architecturen gerealiseerd kunnen worden.

De vele voordelen van Verseon

De door een bedrijfsmodel gestuurde architectuur van Verseon biedt nog een aantal andere voordelen:
• de gebruikersinterface is volledig afgestemd op úw behoefte;
• de oplossing kan meegroeien met uw veranderende behoeften en omstandigheden;
• u kunt de applicatie gefaseerd uitbreiden en invoeren;
• vanuit één documentenbank en met dezelfde software kunt u specifieke document gerelateerde toepassingen realiseren, zoals post & archief, contractbeheer, personeelsdossier en orderverwerking;
• op maat gemaakte toepassingen voor bepaalde marktsegmenten, bijvoorbeeld (lokale) overheden, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgsector, zakelijke dienstverlening, transport, wat wil zeggen dat de applicatie uw ‘taal’ spreekt;
• voor het aanpassen van uw applicatie bent u niet afhankelijk van het releasebeleid van het softwareproduct.

Circle Software

Circle Software Group B. V. is een onafhankelijk Nederlands softwarehuis. Wij ontwikkelen en implementeren oplossingen op het gebied van het ‘werken met documenten en informatie’. In hedendaagse terminologie benadert het begrip ‘enterprise content management’ (ECM) het best het ambitieniveau van onze producten. Het aandachtsgebied ‘mid-office’, de integratie tussen de buitenwereld; het internet en het klanten contact centrum (front office) en de traditionele businessapplicaties (back office), maakt deel uit van het bereik van onze oplossingen. Klantgerichtheid! De markt, meer specifiek de klanten bepalen uiteindelijk het succes en de continuïteit van Circle Software. Dat betekent dat wij bij elke overweging handelen vanuit de behoefte en belangen van de klant. Doel is het nastreven van een voortdurende aansluiting tussen de veranderende behoefte en het veranderend aanbod. Vanuit
Noot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.