PROOM DMS-systeem

Organisatie:
Prijs:
€ 476 (per maand)
Prijsmodel volgens leverancier: " PROOM Basic is er vanaf 15,- per maand. •2 project rooms •up to 50 users / project room PROOM Premium, voor de prijs van 476,- per maand. Features •Unlimited number of project rooms •Unlimited number of users Technical requirements "
Versie:
2.1
Bijgewerkt:
01-01-2013
Beoordeling:
<0 id="post-ratings-13732" class="post-ratings" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-nonce="6d8e0acf1c">aardigredelijkneutraalgoeduitstekend (1 votes, average: 4.00 out of 5)
<0 id="post-ratings-13732-loading" class="post-ratings-loading">Loading ... Loading ...
 
 
 
 

Komt u ditbekend voor?U wiltbestanden uitwisselenmet uw klanten, leveranciers, aannemersof werknemers. Somskleinebestanden, zoalsOffice-documenten, maar ook grotebestanden, zoalsontwerp en de bouwplannen ofCAD-modellen. Vanwegede omvangvandeze bestanden kunnen nietvia e-mail. Dusstuur je debestanden op eenDVD. Ditduurt een tijdje. En dan?Somsheb je niet eensweet wieheeftgewijzigd ofovergedragenwelke bestandenen wanneer. Detijd die nodig isvoor het beheer vanhet projecttoeneemt metelk document, vastbindenwaardevolle middelenje zou kunnen gebruikenin nieuwe projecten. PROOMis de oplossing!•Eenvoudige enveilige data-uitwisseling viavirtueleprojectruimtes. •Gebruikersbeheer:Uopgeven wiekan bekijken en bewerkendiedocumenten. •Inzicht inbestandsgebruik:Wie heefttoegang tothet bestanden wanneer. •Bestand versies:Nooit meerzoeken naar de nieuwsteversie van een bestand.

PROOM is een professionele oplossing voor de veilige uitwisseling van bestanden in virtuele projectruimtes. Individuele autorisatie waarborgt toegangscontrole en maximale gegevensbeveiliging. Ingebouwde activiteitenlogboekengeven een snel overzicht van wie heeft geupload of gedownload welke gegevens en wanneer.

  • Hoge beveiliging van gegevens
  • Activiteit logs
  • Directe integratie van “derden”
  • Als SaaS of on-premise oplossing

PROOMoverwint de beperkingenin verband metde uitwisseling van bestandenvia e-mail, FTPof traditioneleonline filesharing oplossingen. • Hogebeveiliging van gegevens• Geenmaximale afmetingen•Het volgen vanbestandsgebruik•Intuïtieve interface• Geenadministratieve rompslomp
Noot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.