OnBase ECM DMS-systeem

Organisatie:
Prijs:
€ 10000 (initiele aankoopprijs)
Prijsmodel volgens leverancier: " Het exacte prijsmodel is uiteraard afhankelijk van de keuze voor modules, aantallen gebruikers, implementatiebegeleiding, training etc. "
Versie:
8.2
Bijgewerkt:
22-01-2009
Beoordeling:
<0 id="post-ratings-4889" class="post-ratings" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-nonce="5549097be0">aardigredelijkneutraalgoeduitstekend (No Ratings Yet)
<0 id="post-ratings-4889-loading" class="post-ratings-loading">Loading ... Loading ...
 
 
 
 

Voor steeds meer bedrijven wordt Enterprise Content Management (ECM) een onmisbaar hulpmiddel om grip te krijgen op de almaar groeiende stroom documenten, e-mail, output en andere bedrijfskritische content. OnBase van Hyland Software biedt u een geïntegreerde DMS oplossing waarmee u het beheer van content in uw organisatie naar een hoger plan kunt tillen. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparingen en hogere service levels, maar legt ook een solide basis voor verantwoord corporate governance en voor beleid op het gebied van compliance en risk management.

De OnBase product suite bevat alle functionaliteit die u van een complete ECM-oplossing mag verwachten, zoals document management, workflow, e-mail archivering en records management, maar ook business process management, collaboration functionaliteit, full-text search en meer.

Wereldwijd hebben inmiddels ruim 7. 500 grote en middelgrote organisaties de voordelen van het werken met OnBase ervaren. Waarom kozen zij voor OnBase?

• OnBase is stabiel, innovatief en levert uitstekende
prestaties
• Modulair, dus volledig schaalbaar op uw organisatie
en implementatietempo
• Razendsnelle ‘out of the box’ implementatie
• Snelle en flexibele ‘point and click’ configuratie
• Eenvoudige integratie in uw huidige bedrijfsomgeving
• Hoog gebruiksgemak en zeer korte leercurve

De beste plek om gebruikers toegang te geven tot de documenten die ze nodig hebben, is rechtstreeks vanuit de applicaties waar ze dagelijks mee werken. Gescande facturen beschikbaar maken in de financiële administratie, of alle relevante documenten bij een schadeclaim rechtstreeks vanuit de schadeadministratie opvragen? Met de uitgebreide integratieopties in OnBase kan dit eenvoudig worden gerealiseerd voor elke gewenste applicatie.

OnBase biedt functionaliteit om alle documenten ongeacht de herkomst (binnenkomende documenten, e-mail, systeemoutput, rapporten, presentaties, etc. ), overzichtelijk te ordenen en bewaren. U kunt bijvoorbeeld:

• Relaties tussen documenten aangeven;
• De rol van documenten in workflows en beslisprocessen
vastleggen
• Bepalen wie documenten mag opvragen, wijzigen,
afdrukken of versturen
• Bewaartermijnen instellen
• Opslagstrategiën ontwerpen

Met deze en andere opties in OnBase kunt u standaardisatie van uw bedrijfsprocessen ondersteunen en naleving afdwingen, waardoor de opgeslagen documenten beter toegankelijker worden en efficiënter worden gebruikt.

Budgettaire of bedrijfstechnische argumenten leiden in de praktijk regelmatig tot de keuze om te starten met een ECM oplossing voor een specifiek bedrijfsonderdeel. De schaalbare en modulaire architectuur van OnBase

speelt in op deze realiteit doordat het uitstekend op
afdelingsniveau kan worden toegepast en vervolgens
stapsgewijs in de rest van de organisatie kan worden
geïntroduceerd.
De vrees voor lange en complexe implementatietrajecten hoeft bij dergelijke beslissingen geen rol meer te spelen. OnBase kan razendsnel en ‘out of the box’ worden geïmplementeerd in een fractie van de tijd en inspanning die nodig is voor de implementatie van platform-georiënteerde ECM-pakketten. Hierdoor kan OnBase desgewenst ook over meerdere afdelingen tegelijk worden uitgerold. Dit is mede mogelijk dankzij de ‘point-and-click’ functionaliteit waarmee OnBase eenvoudig kan worden geconfigureerd.
Koppel de snelle implementatie en inrichting van OnBase aan de korte leercurve (en dus lage trainingskosten) en soepele gebruikersacceptatie en het is duidelijk dat een keuze voor OnBase veel oplevert.
Noot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.